• WRATISLAVIA

    Wratislavia idealnie uświetnia wyjątkowe chwile i ważne uroczystości w doborowym towarzystwie. Jest, jak niezwykłe i praktyczne dzieło sztuki z przepiękną litografią XV-wiecznego Wrocławia.
  • KRAKUS

    Pochodzi z Wrocławia.
    Swoją mocą i zadziornym charakterem podbija stoły w Polsce i na całym Świecie.

Nie zawsze warto trzymać się szablonów, Puls Biznesu, 16.09.2013


Jak skutecznie pomóc firmom, które znalazły się na skraju bankructwa?


Na to trudne pytanie starają się odpowiedzieć uczestnicy programu „Akcelerator Pulsu Biznesu”, realizowanego przez redakcję dziennika Puls Biznesu we współpracy ze specjalistami zawodowo zajmującymi się zarządzaniem procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jednym z ekspertów poproszonych o opinię w tej sprawie, był prezes Grzegorz Ślak, który posiada bardzo bogate doświadczenie związane z realizacją programów restrukturyzacyjnych, przeprowadzonych w spółkach z branży paliwowej i spirytusowej.

 

W artykule Sylwestra Sacharczuka opublikowanym 16 września 2013 na łamach dziennika Puls Biznesu, Grzegorz Ślak, prezes Bartimpex S.A. opisał zakończone sukcesem działania restrukturyzacyjne, których się podjął w kierowanych przez siebie spółkach: Rafinerii Trzebinia, Wratislavii-Bio i Akwawicie-Polmos. Zdaniem prezesa, dla skutecznej realizacji planu, który ma na celu uzdrowienie firmy, potrzebna jest intuicja i doświadczenie osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz zdobycie zaufania instytucji finansowych. Grzegorz Ślak stwierdził także, że trzeba mieć wokół ludzi, którzy rzeczywiście wierzą w plan uzdrowienia, obudzić w nich poczucie, że jest to możliwe.

Cały artykuł można przeczytać na portalu pb.pl lub w Pulsie Biznesu z dnia 16.09.2013.

 

 

Copyright © 2013 Akwawit-Polmos S.A.


Czy masz już 18 lat?
Ponieważ serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich,
podaj swoją datę urodzenia w celu potwierdzenia wieku: