• WRATISLAVIA

    Wratislavia idealnie uświetnia wyjątkowe chwile i ważne uroczystości w doborowym towarzystwie. Jest, jak niezwykłe i praktyczne dzieło sztuki z przepiękną litografią XV-wiecznego Wrocławia.
  • KRAKUS

    Pochodzi z Wrocławia.
    Swoją mocą i zadziornym charakterem podbija stoły w Polsce i na całym Świecie.

Polityka bezpieczeństwa


INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADU ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

AKWAWIT S.A., ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław

Zakład Produkcyjny w Lesznie,

ul. Święciechowska 2, 64-100 Leszno

 

Realizując zobowiązanie wynikające z pkt. 14) do art.261 a. 1. Ustawy o zmianie ustawy – Prawo Ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1434) podaje się do publicznej wiadomości:

AKWAWIT S.A. ZAKŁAD PRODUKCYJNY W LESZNIE JEST ZAKŁADEM ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.

 

1. Oznaczenie zakładu:

Prowadzący zakład:

AKWAWIT S.A., ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław

Kierujący zakładem:
Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Lesznie, ul. Święciechowska 2, 64-100 Leszno

 

2. Zgłoszenie zakładu:

Zakład Produkcyjny w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 2, 64-100 Leszno podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Prowadzący zakład wypełnił zobowiązanie, o którym mowa w art. 250 ust. 1. ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn. zm.) i w lutym 2013 r. dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 POŚ i przekazał program zapobiegania awariom Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Kopie wyżej wymienionych dokumentów zostały przekazane do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lesznie.

 

3. Opis działalności:

W skład Spółki Akcyjnej Akwawit wchodzą Zakład Produkcyjny w Lesznie i we Wrocławiu. Przedmiotem działalności w Lesznie jest produkcja spirytusu rektyfikacyjnego, etanolu absolutnego oraz bioetanolu. Łączna pojemność zbiorników magazynowych wynosi 17 925 000 litrów (ciężar właściwy płynnego spirytusu daje współczynnik 1 litr to 0.78 do 0.8 kg). W przeliczeniu na terenie zakładu może być przechowywanych łącznie 14 340 000 kg produktu, co daje wartość 14 340 Mg. Zakład w Lesznie ze względu na zgromadzoną ilość alkoholu etylowego jest zakwalifikowany do Zakładów Zwiększonego Ryzyka (ZZR).

 

4. Substancje niebezpieczne:

Rodzaj, kategoria i ilość oraz charakterystyka fizyko – chemiczna, pożarowa i toksyczna substancji niebezpiecznych, zawierającą zgodnie z terminologią międzynarodową nazwę chemiczną, numer CAS (Chemical Abstract Service) oraz nazwę według nomenklatury IUPAC:

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych, które występują w zakładzie jest dostępna na stronie internetowej: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P27600224401410431343241&id_czynn_chem=220

 

5. Sposoby ostrzegania i postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

Podstawowym celem dla ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska są  działania organizacyjne i techniczne podejmowane w czasie stanów awaryjnych.

Postępowanie, w przypadku wystąpienia awarii, określają wewnętrzne regulacje i obejmują:

 

System ostrzegania o ewentualnych sytuacjach awaryjnych oparty jest na:

Sygnały alarmowe są ogłaszane i odwoływane za pomocą syren.


6. W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, której skutki wykraczają poza teren zakładu, zabezpieczeniem zagrożonego terenu i prowadzeniem akcji ratowniczej  kieruje Państwowa Straż Pożarna.

Copyright © 2013 Akwawit-Polmos S.A.


Czy masz już 18 lat?
Ponieważ serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich,
podaj swoją datę urodzenia w celu potwierdzenia wieku: